بخوانید

«تفریق» مجموعه‌ای تجربی‌ست که در دو جلد تولید شده و منتشر می‌شود: جلد اول به روایت گروه اُتاق، بدون قسمت‌های روایی رپ و جلد دوم به روایت صفیر و گروه اتاق، همراه با قسمت‌های روایی رپ. ترکیب کلی قطعات «تفریق» (جلد ۱ و ۲) مشابه است، اما هرکدام از این دو جلد قطعات منحصربفردی نیز دارند.

با شنیدن دو مجموعه در کنار هم، مخاطب با دو روایت از یک داستان روبرو می‌شود. جای خالی رپ در روایت اول فرصتی‌ست برای پر کشیدنِ خیال، که در بستر هر آهنگ قصه‌ی بی‌همتای خودش را جلو ببرد. که همین تجربه هم تلاشی‌ست در جهت ایده‌ی کلی آلبوم: «تفریق». دوگانه‌انگاری دو جلد مجموعه‌ی تفریق درکنار هم به مخاطب فضای بیشتری در تحلیل انتخاب‌های شخصیت‌های شعری تفریق می‌دهد.

پیشاپیش از حمایت و خرید شما متشکریم.
نشر موسیقی واک، گروه اُتاق و ملّی.